Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή/και χρήστες του ιστότοπου. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου επιβεβαιώνετε την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε και/ή αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και πρέπει να διακόψετε αμέσως την πρόσβασή σας ή/και τη χρήση.

Σκοποί και Λειτουργίες της ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε τον ιστότοπο για να προωθήσουμε και να παρέχουμε πληροφορίες για τα προϊόντα, τις συλλογές μας. Συγκεκριμένες ενότητες στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να περιέχουν και να καθιστούν διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες να εγγραφούν ή/και να ανοίξουν έναν προσωπικό λογαριασμό εισάγοντας τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να τους δοθεί πρόσβαση σε δεσμευμένες περιοχές και περιεχόμενο, να προστεθούν σε συγκεκριμένες λίστες αλληλογραφίας ή/και να λάβουν ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα προϊόντα της Eco Natural Furs και πρωτοβουλίες, συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες μάρκετινγκ που προωθούνται από εμάς, δημιουργείτε προσαρμοσμένες λίστες αγαπημένων προϊόντων και αγοράζετε προϊόντα ηλεκτρονικά, εάν υπάρχουν, καθώς και για περαιτέρω σκοπούς. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τέτοιες ενότητες του ιστότοπου θα ρυθμίζονται από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, που θα διατίθενται δεόντως στους χρήστες. Σας προσκαλούμε λοιπόν να αναθεωρήσετε τέτοιους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, εάν υπάρχουν, με την ευκαιρία της πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπού μας.

Τα προϊόντα μας

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες, η Eco Natural Furs δεν εκπροσωπεί ούτε παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια ή το νόμισμα οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα περιγραφών προϊόντων, ενδείξεων για τις τιμές ή/και τη διαθεσιμότητά τους στον ιστότοπο. Η περίσταση ότι ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ότι αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα μέσω του ιστότοπου εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ή/και να χρησιμοποιήσετε τα ίδια σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή. Έχουμε καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα την εμφάνιση, και ιδιαίτερα τα χρώματα, των προϊόντων μας που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Ωστόσο, το πραγματικό χρώμα που βλέπετε θα εξαρτηθεί από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο υπολογιστής σας θα εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματά μας. Κατά καιρούς, ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε, προσωρινά ή μόνιμα, ορισμένα από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες, καθώς και σχετικές λειτουργίες και προδιαγραφές, που εμφανίζονται ή διατίθενται μέσω του ιστότοπου, ή να κάνουμε αλλαγές στις ισχύουσες τιμές για οποιοδήποτε τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούμε να τροποποιήσουμε ή/και να αποσύρουμε τα προϊόντα που ενδέχεται να πουλάμε μέσω του ιστότοπου, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Αυτές οι τροποποιήσεις και διαγραφές θα ισχύουν άμεσα και για κάθε μελλοντική χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο και μελλοντικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεν θα σας δώσουμε καμία ειδοποίηση για αυτές τις τροποποιήσεις εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, οπότε θα σας παρέχουμε την απαιτούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ορίζεται στους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την πώληση των προϊόντων Eco Natural Furs

Περιεχόμενο

Όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και ενδιαφέροντα εντός και προς τον ιστότοπο και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του λογισμικού του ή του κώδικα HTML και άλλων κωδικών υπολογιστή που περιέχονται τόσο στα στοιχεία υποστήριξης όσο και στο μπροστινό μέρος του ιστότοπου, την οπτική εικόνα του ιστότοπου διεπαφή χρήστη, κείμενο, γραφικά, σενάρια, έργα τέχνης, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, οπτικοακουστικό υλικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό που αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο μέρος του ιστότοπου ανήκει στην Eco Natural Furs. Όλο το περιεχόμενο προστατεύεται από τους εθνικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων, καθώς και άλλων νόμων και διατάξεων διεθνών συνθηκών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, είτε κατοχυρωμένα, μη καταχωρημένα είτε υπό καταχώριση, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες και ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται, εμφανίζονται ή με οποιονδήποτε τρόπο περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Eco Natural Furs. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν σας δίνουν με κανέναν τρόπο το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τα Εμπορικά Σήματα Eco Natural Furs και σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των εμπορικών σημάτων από εσάς με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται αυστηρά.

Η χρήση του ιστότοπου από εσάς

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και το περιεχόμενο της Eco Natural Furs μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση σας και πάντα σε συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους Χρήσης και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η Eco Natural Furs διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστότοπου, χωρίς προειδοποίηση, εάν εύλογα θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή εύλογα θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Περιεχόμενο χρήστη

Οποιοδήποτε περιεχόμενο, αρχείο, έγγραφο, σχόλια, σχόλια, προτάσεις, ιδέα, δεδομένα, πληροφορίες, εικόνα, εικόνα και γενικά οποιοδήποτε υλικό που υποβάλλετε στον ιστότοπο ή στην Eco Natural Furs σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα του («Περιεχόμενου χρήστη») θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης αυτού του Περιεχομένου Χρήστη σε απεριόριστη βάση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αποθήκευσης, αποθήκευσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, δημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής, εμφάνισης, τροποποίησης, μετάφρασης, ενσωμάτωσης σε άλλο υλικό και με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικά εκμεταλλευτείτε το. Παραχωρείτε στην Eco Natural Furs το απεριόριστο, ρητό, παγκοσμίως, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που λαμβάνονται για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων που βασίζονται σε πληροφορίες και χωρίς ο χρήστης που υπέβαλε, δημιούργησε και/ή υλοποίησε το σχετικό Περιεχόμενο Χρήστη να δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση. Μην αποστέλλετε περιεχόμενο, αντικείμενο ή πληροφορίες μέσω του ιστότοπου που θεωρείτε εμπιστευτικό ή αποκλειστικό.

Περιεχόμενο τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει, να χρησιμοποιεί ή να εμφανίζει περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τρίτα μέρη, πληροφορίες που λαμβάνονται από δημόσιες πηγές ή/και συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους ή ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη («Περιεχόμενο τρίτων»). Δεν ελέγχουμε ούτε παρακολουθούμε τέτοιο Περιεχόμενο Τρίτων και δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια, την ασφάλεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου Τρίτων και δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ότι αυτό το Περιεχόμενο Τρίτου δεν θα περιέχει ιό ή άλλες λειτουργίες κατάλληλες για βλάψει τα δεδομένα ή/και την ιδιοκτησία των χρηστών. Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτου γίνεται με δική σας ευθύνη και η Eco Natural Furs δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, το υλικό ή το λογισμικό σας) προκύψει από ή σχετίζεται με την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτου ή προκαλείται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου Τρίτου. Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, και για οποιονδήποτε σκοπό, σε τέτοιο Περιεχόμενο Τρίτων, σας προσκαλούμε να ελέγξετε αμέσως τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του σχετικού Περιεχομένου Τρίτων.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Η Eco Natural Furs διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να αναθεωρήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης ενημερώνοντας αυτό το έγγραφο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Σας προσκαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε από αυτές τις αλλαγές, πρέπει να διακόψετε αμέσως την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστότοπου. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου μετά την δημοσίευση των αλλαγών αποδέχεστε και συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Επιστροφές & Αλλαγές

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί εντός 14 ημερών, στην κατάσταση που το στείλαμε. Τα έξοδα αποστολής/επιστροφής είναι ευθύνη του αγοραστή. Εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από εμάς και εφόσον περάσει επιτυχώς από έλεγχο, τα χρήματά σας θα πιστωθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Καθώς κάθε προϊόν μας κατασκευάζεται ειδικά για εσάς κατόπιν παραγγελίας δεν δεχόμαστε αλλαγές.
Χρησιμοποιούμε ανώνυμα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Το προϊόν προστέθηκε!
Το προϊόν υπάρχει ήδη στα αγαπημένα!
Removed from Wishlist

Καλάθι αγορών

κλείσιμο